Stichting Welzijn Vianen organiseert sociaal-culturele activiteiten, individuele ondersteuning en vrijwilligerswerk voor inwoners van Vianen, Zijderveld, Everdingen en Hagestein. SWV wordt gesubsidieerd door de gemeente Vianen.

home
contact
aanmelden
wel thuis vianen
cursussen
activiteiten voor ouderen
buurtbemiddeling
wijkwinkel
ouderenconsulent
activiteiten kalender
fotoalbum
steunpunt vrijwilligerswerk
steunpunt mantelzorg
plusbus

Welzijnscoach

WELZIJNSCOACH

Zit u regelmatig thuis vanwege ziekte of beperkingen door uw gezondheid?

Heeft u vaak pijn of voelt u zich somber?

Heeft u onlangs iets naars meegemaakt (zoals overlijden van een dierbare, een chronische ziekte, verlies van werk)?

Of kent u iemand waar u zich zorgen over maakt?

De welzijnscoach biedt persoonlijke ondersteuning bij vragen op het gebied van uw welzijn, geluk en zingeving. Zoals het vinden van plezierige activiteiten, het versterken van uw (eigen) netwerk of het aangaan van nieuwe sociale contacten. De welzijnscoach is goed op de hoogte van alle activiteiten en voorzieningen in Vianen, zodat er op basis van uw interesses, talenten en behoefte datgene gevonden kan worden wat bij u past. Ondanks de problemen of klachten, kijken we vooral naar wat u nog wél kan!

 

OUDERENCONSULENT

De ouderenconsulent richt zich op ouderen met vragen rondom zorg en welzijn. Omdat de ouderenconsulent goed op de hoogte is van lokale regelingen en mogelijkheden, kunnen er passende oplossingen gevonden worden voor zowel thuiswonende ouderen als ouderen in verzorgtehuizen. Ook kinderen, andere familieleden of mantelzorgers kunnen de ouderenconsulent inschakelen bij vragen rondom het welzijn van hun naaste.

U kunt ons bellen om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. Mailen kan natuurlijk ook.

 

Contactgegevens:
Janny Liebe (ouderenconsulent en welzijnscoach)
06-29 27 02 95
j.liebe@welzijnvianen.nl

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

 

Roos Rijcken (welzijnscoach)
06 83 77 2567
r.rijcken@welzijnvianen.nl

Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag

 

ouderenconsulent